Cununia civila

Acte necesare :
- Certificate de naştere( copie + original);
- Buletine de identitate( copie + original);
- Certificate medicale prenupţiale( care constă într-un set de analize şi o adeverinţă care atestă starea de sănătate a mirilor adică apt pentru căsătorie) valabile 14 zile;
- Declaraţie de căsătorie(care se completează la primărie de către dactilografă).
 
Ceremonia de cununie civilă este una simplă şi constă în prezenţa a încă două persoane, denumite martori care de obicei sunt naşii, ce trebuiesc să prezinte şi ei buletinele de identitate valabile.
Importanţa ceremoniei de cununie civilă este la fel de mare ca şi cea a ceremoniei de cununie religioasă, deşi cununia religioasă nu poate avea loc în absenţa celei civile. Prin cununia religioasă, soţii devin o familie în faţa legii. Aceştia îşi pot alege numele de familie după cum urmează: numele soţului, numele soţiei sau amândouă. 
 
Mirii se prezintă in faţa ofiţerului stării civile insoţiţi de cei doi martori şi de invitaţi. După ce aceştia consimt căsătoria, urmează să semneze certificatul de căsătorie şi actele care afirmă incheierea căsătoriei in faţa statului. Martorii urmănd să semneze şi ei, după care li se înmânează certificatul care va fi prezentat preotului pentru a verifica dacă cei doi au făcut primul pas către încheierea definitivă a căsătoriei
 
Dacă mirii nu doresc să beneficieze de serviciile fotografului de la primărie şi au  angajat ei unul trebuie anunţat acest lucru de la început pentru a evita cheltuielile în plus.
Ţinuta mirilor trebuie să fie potrivită ocaziei, pe cât mai elegant posibil, pentru a respecta tradiţia care este si motivată de faptul că acest eveniment se ţine ziua.
Ceremonia la primărie ţine in medie 15 minute de aceea ar fi indicat ca numărul de invitaţi să fie cât mai mic. 
Majoritatea mirilor pentru a putea avea alături de ei pe toţi cei dragi, optează să sărbătorească evenimentul la un restaurant.